افتخار آفرینان مسابقات قرآنی

افتخار آفرینان مسابقات فرهنگی و هنری

افتخار آفرینان مسابقات ژیمناستیک

افتخار آفرینان مسابقات هندبال

نتایج مسابقات حفظ شعر و کاردستی پژوهش سرا

نتایج مسابقات قرآن کریم و معارف اسلامی شهرستان

افتخار آفرینان مسابقات کتاب خوانی شهرستان

وباز افتخاری دیگر در دبستان پسرانه مهاد

افتخار آفرینان مسابقات فرهنگی و هنری شهرستان

نتایج تیز هوشان

 

اسامی قبول شدگان آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان( تیز هوشان)

رضا مجیری -حسین کاظمی- رضا رحیمی- پویا استاد

موفقیت کسب شده را به دانش آموزان عزیز  تبریگ می گوییم.