منتخبین مسابقات طراحی و نقاشی

منتخبین مسابقات طراحی و نقاشی آموزشگاه

رتبه های مسابقات فرهنگی و هنری شهرستان

رتبه سوم سرود همگانی

رتبه های مسابقات قرآن ومعارف

گروه سرود

 

کسب عنوان برگزیده گروه سرود دبستان پسرانه مهاد راخدمت معلمین ودانش آموزان  تبریک عرض می نماییم.

رتبه مسابقات مصباح

 

 

راهیابی دانش آموزان


حامد صفری و مهدی صفری


به مرحله استانی مسابقات مصباح رشته


حفظ یک جزء


 

را تبریک عرض مینماییم

 

به امید موفقیت در مراحل بعدی

نتایج مسابقات ترنم وحی

 

 

نتیجه مسابقه ی ترنم وحی(دبستان پسرانه)

ردیف

نام ونام خانوادگی

پایه

رشته

رتبه

1

محمد امین ابراهیمی

اول

حفظ

اول

2

علی پیمانی

دوم

3

مسعود مشهدی زاده

سوم

4

متین انتظاری

چهارم

5

علی احسان فر

دوم

حفظ

اول

6

سهیل خسروی

دوم

7

مهدی فاطمی

سوم

8

مهدی مجیری

دوم

قرائت

اول

9

عرفان عظیمی

دوم

10

مرصاد وطن دوست

سوم

11

امیر حسین گلی

چهارم

12

ابوالفضل سمیحی

سوم

حفظ

اول

13

محمد صادق غفور زاده

دوم

14

محمد مهدی قاسمی

سوم

قرائت

اول

15

رضا حاج باقری

دوم

16

عرفان مجیری

چهارم

حفظ

اول

17

سید علی احمدی

دوم

18

محمد رسول جعفری

چهارم

قرائت

اول

19

سپهر رضایی

دوم

20

عرفان حاج حیدری

سوم

21

رضا مجیری

پنجم

حفظ

اول

22

مهدی مجیری

دوم

23

علی قمی

پنجم

قرائت

اول

24

رضا رحیمی

دوم

25

محمد حسین صباغان

ششم

حفظ

اول

26

مهدی صفری

دوم

27

حسین پیمانی

ششم

قرائت

اول

28

مهدی کاظمی

دوم

 

افتخارات دبستان

رتبه پروژه مهر