خبرهای مدرسه | آموزش هرم غذایی و طرح وارنیش فلوراید

آموزش خانواده
1396/07/25 ساعت 09:16:50
فرم لباس ورزشی
1396/06/07 ساعت 09:44:26
روز بدون کیف دبستان
1396/01/19 ساعت 23:18:18
جشن نیکوکاری در دبستان
1396/01/19 ساعت 22:53:16
اردوی تشویقی سوم تا ششم
1395/12/24 ساعت 00:12:30
نشست کتابخوانی
1395/12/22 ساعت 00:54:19
شرکت در محفل قرآنی
1395/12/22 ساعت 00:48:10
جلسه آموزش خانواده
1395/12/13 ساعت 13:42:22
مسابقات قرآنی ترنم وحی
1395/12/13 ساعت 13:25:48
جشنواره سرود شهرستان
1395/12/07 ساعت 09:08:14
جلسه آموزش خانواده
1395/11/10 ساعت 13:02:58
روز هوای پاک
1395/11/01 ساعت 23:02:49
ابتکاری جدید
1395/10/27 ساعت 22:47:47
جلسه آموزش خانواده
1395/10/27 ساعت 22:29:46
جلسه شورا
1395/07/29 ساعت 22:18:43
مسابقه دیابت
1395/07/29 ساعت 22:17:35
جشن ممتازین دبستان
1394/12/01 ساعت 09:21:55
اجرای گروه سرود دبستان
1394/11/04 ساعت 23:32:40
جلسه آموزش خانواده
1394/10/02 ساعت 20:19:16
جشن روز مادر
1394/02/06 ساعت 13:04:18
اردو تفریحی
1394/02/06 ساعت 09:11:33
صبحانه نذری
1393/12/14 ساعت 16:09:57
جشن نیکوکاری
1393/12/14 ساعت 15:35:51
جشن ممتازین
1393/11/24 ساعت 22:56:17
اردو تفریحی
1393/11/24 ساعت 22:41:20
جشن 22 بهمن
1393/11/24 ساعت 21:10:53
کارگاه قصه گویی
1393/11/21 ساعت 12:41:55
آموزش خانواده
1393/10/05 ساعت 00:15:26
رتبه پروژه مهر
1393/09/30 ساعت 13:55:09
جلسه هم اندیشی
1393/09/28 ساعت 20:10:38
جشن کلاس اول
1393/07/02 ساعت 17:17:29
مسابقات ترنم وحی
1392/12/20 ساعت 12:16:37
اردو3
1392/12/10 ساعت 21:46:45
رتبه ها
1392/12/07 ساعت 14:30:10
طرح خلاقیت
1392/12/07 ساعت 12:40:14
آزمون مبتکران
1392/09/16 ساعت 10:15:19
آموزش حضوری خانواده
1392/09/02 ساعت 17:18:03
اردو
1392/09/02 ساعت 16:48:43
کلاس های فوف برنامه
1392/08/14 ساعت 15:02:00
کلاسهای تیز هوشان
1392/08/14 ساعت 14:42:43
کلاس های فوق برنامه
1392/08/07 ساعت 17:03:44
نمایش کدوقلقله زن
1391/09/11 ساعت 09:47:10