المپیاد ورزشی درون مدرسه ای و تیم های ورزشی دبستان

اردوی باغ ابریشم دانش آموزان

جشنواره بازی های فکری در دبستان

منتخبین مسابقات طراحی و نقاشی

جلسات والدین و کلاس های باز آموزی شروع سال تحصیلی

برنامه ها و جشن نورورز دبستان

تقدیر و اهدای جایزه به برگزیدگان مسابقه تاکسی سرویس مهدیار

روز بدون کیف دبستان

جشن نیکوکاری در دبستان

نتایج مسابقات حفظ شعر و کاردستی پژوهش سرا