افتخار آفرینان مسابقات قرآنی

افتخار آفرینان مسابقات فرهنگی و هنری

افتخار آفرینان مسابقات ژیمناستیک

افتخار آفرینان مسابقات هندبال

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای و تیم های ورزشی دبستان

اردوی باغ ابریشم دانش آموزان