آموزش خانواده5

آموزش غیر حضوری خانواده

هفت هوش

هوش زبا ن شناختی :

شامل تمام حیطه های توانایی زبان مثل : نوشتن ، خواندن ، گوش کردن ، دستور زبان و جمله سازی است .کودکانی که هوش غالب شان در این گروه قرار می گیرد ، نسبت به اصوات ، ریتم ها ، معنای لغات ، حساس اند . خیلی خوب می توانند با کلام ، دیگران را متقاعد کرده ، تحت تأثیر بگذارند و ظرفیت آموزش و یادگیری از طریق زبان را دارند .از نوشتن و گفتن داستان لذت برده و به کتاب های بیشتر ، مکالمه و داستان گویی نیاز دارند و توان نویسندگی و روزنامه نگاری در آن ها بالاست .

هوش موسیقیایی:

در این کودکان می توان ریتم ها و اصوات را خوب درک کنند .آن ها به اصوات حساس اند و با آموزش ریتم ، یادگیری آن ها عالی می شود .معمولاً عاشق موسیقی هستند و خیلی زود آن ها را حفظ کرده و زمزمه می کنند .امکان موسیقی دان شدن و یا فراگیری موسیقی در آن ها زیاد است 

هوش درون فردی :

پرورش این هوش می تواند به توانمندی تجزیه  و تحلیل احساسات و استفاده از آن در هدایت رفتار های فردی منجر شود . چنین بچه هایی به طور قابل توجهی خودشان و ضعف ها و توانایی هایشان را می شناسندو از این شناخت در رسیدن به اهدافشان کمک می گیرند . معمولاً به دیدگاه دیگران در مورد خودشان کاری ندارند درون گرا هستند و به پروژه های شخصی شان علاقه نشان می دهند و امکان روی آوردن به فلسفه و تحقیق در بزرگسالی شان زیادتر از سایرین است .

هوش بین فردی :

قادرند خیلی خوب تفکرات و رفتار دیگران را درک می کنند . معمولاً در جمع ها هماهنگ کننده هستند شنونده خوبی اند ، همدردی کرده و روابط مثبتی با دیگران برقرار می کنند .زود دوست پیدا می کنند ، کار گروهی را دوست دارند و توانایی حل مشکل را دارند و می توانند رهبر گروه باشند . به وقایع اجتماعی و سازماندهی آن علاقه دارند .این افراد توانایی اشتغال به کار مشاوره ، فروش و کار آزاد یا سیاستمدار شدن را دارند .

هوش فضایی:

کوکانی که هوش فضایی دارند ، قادرند با دقت دنیای اطراف خود را درک و توصیف کنند.در مورد تصاویر سه بعدی فکر کرده و به راحتی روابط اشیاء با یکدیگر را می بینند، معمولاً تصورات ذهنی قوی دارند به پازل و نقشه های مختلف و نمودارها علاقه داشتند و در خواندن ، نوشتن ، هنر ، طراحی و ساخت اشیاء مهارت دارند امکان روی آوردن به مجسمه سازی ، اختراع ، معماری، طراحی داخلی و مهندسی در آن ها زیاد است .

هوش جسمی – حرکتی :

کودکانی که هوش غالب شان جسمی حرکتی است معمولاً از توانایی هماهنگی حرکات بدن و انجام حرکات بدنی با کشش و انعطاف بالا برخوردارند و اغلب به عنوان هنر پیشه تئاتر مدارس و یا به خاطر عناوین ورزشی شان دردوران مدرسه جوایزی دریافت می کنند .

هوش طبیعت شناختی :

هوش این کودکان معمولاً خوب شناخته نمی شود .تمایل آن ها به دنیای طبیعی زیاد است و درک آن ها از گیاهان ، حیوانات ، و مطالعات علمی بالا است . به انرژی طبیعی ، آب و هوا ، فیزیک و حتی پخت و پز علاقه دارند . معمولاًبه گیاه شناسی ، زمین شناسی ، حیات وحش یا هواشناسی روی می آورند .متأسفانه عمده سیستم های آموزشی فقط روی هوش زبانی ، کلامی و منطق و ریاضیات تمرکز می کنند .به این ترتیب شناسایی سایر هوش ها و مهارت های کودکان فقط به عهده والدین است تا شرایط پرورش همان هوش را در کودک فراهم کنند و او را درست در  مسیری حرکت دهند که موفقیت او در آن مسیر است

هوش منطقی- ریاضی :

این کودکان قادربه درک منطق با الگوهای عددی ، نتیجه گیری و استدلال های طولانی هستند و ازحل پازل ، محاسبه ، علوم و مشاهده موزه ها لذت می برند .گاهی این قبیل کودکان می توانند ریاضیدان یا دانشمند موفقی شوند

پیام مشاور مدرسه

با دقت در تقسیم بند های انجام گرفته در حیطه ی هوش فرزندان ، به این نکته بایستی توجه شود که مهم ترین تلاش خودآگاه خانواده ها ، تبیین هوش فرزند خود از طریق تطبیق رفتار متعارف او با ویژگی های مطرح شده در ذیل هریک از این طبقه هاست .

این تشخیص اگر چه در تعامل خانه و مدرسه به صورت هماهنگ صورت می پذیرد اما نهاد خانواده بنا به دلایل متعدد توانایی بیشتری در رصد این مهم خواهد داشت.

 

 

 

دبستان قرآنی پسرانه مهاد

93-92