بسم الله

برترین اخلاقی

سپهررضوانی-امیرحسین مرتهب زاده-حیدری فرد-دانیال حیدری

پارسا رضایی-محمدجواداقابابایی-سیدکسری بلوری-محمدطاهاکریمی

برترین اخلاقی

باران عموتقی-زهراکریمی(حسن)-ثمین مختاری-عارفه پاکدل

هستی مرادی-مهرسا گودرزیان

اخلاقی

کلاس اول:

ماهان شفیعی-عباس رضایی-دانیال رحمتی-سید امیرحسین احمدی-پارسا صفاریان-امیرعباس گلی

کلاس دوم:

امیر حسین تواناپور-رحمتی-اقا کوچکی-شومالی

اخلاقی

کلاس اول:

سمانه قاسمی -یگانه حاج هاشمی-فاطمه خونساری-فاطمه حسنا جعفری پور

کلاس دوم:

ترانه محمدنژاد-نازنین زهرا فاضل-فاطمه زهرا صفاری

برترین قرانی واخلاقی دوم

عارفه سادات نوربخش- تینا باقری زهراذبیحی-نگاررجایی-لیلا جبل العاملی-ملیکا رضایی

برترین اخلاقی اول

نگارمجیری-فاطمه حسنا جعفری پور-ثمین مختاری-هانیه پریشانی- سمانه قاسمی -زینب توکل-

برترین اخلاقی (اول-دوم)

محمد جباری-طاها صمدی-امیر محمد حسین زاده-پارساصفاریان-امیرمحمد مجیری-امیدحاجیان-سید امیرمیریان-امیرعلی اسدالهی

اخلاقی

کلاس اول1:امیر علی صرامی-رادمهر لطفی-محمدصادق عمادی

کلاس اول2:مهدی حاجیان-محمدحسین لطفی-کیان جعفری

 

 

 

کلاس سوم2:مهدیار وطنخواه-احسان حیدری-مهدی فاطمی

کلاس سوم3:طاها شفیعی-حسین شریعتی-

اخلاقی

کلاس اول 1:محمد کریمیان-محمد قاسمی

کلاس اول 2:علیرضا روح الهی-محمدمهدی گلی-علیرضا لوایی

 

 

کلاس سوم2:یاسین حیدری-علیرضایی-علی مختاری

کلاس سوم3:حامد بیاتی-محمد کیماسی-محمد هادی بهادری