بسم الله

برترین قرانی

ماهان روح الهی-محمدجواد امینی-کیان کیانی-ایلیا نقدعلی

اقاکوچکی-شهریان-محمدپارسارحیمی-کیان روح الهی

برترین قرانی

هانبه پریشانی-یاسمین صادقی-کیمیا سعیدی-هانیه نقدعلی

یاسمن عموسلطانی-رقیه سالمی-کوثرحقیقت

قرانی

کلاس اول:

امیر علی نجفی-امیر عباس رفیعی-مهدی پورمحمدی-مهدی رضایی

کلاس دوم:

محمد طاها شفایی-امیرمحمد ماندگاری-علی رضایی-محمدهادی ابطحی

قرانی

کلاس اول:

مهدیه سادات موسوی-هانیه نقدعلی-صبا خان احمدی- ملینا مجیری -ریحانه زمانی-رقیه بلدی

کلاس دوم:

فرنوش سلطانی-فاطمه جعفری-سیمالطفی

برترین قرانی واخلاقی دوم

عارفه سادات نوربخش- تینا باقری زهراذبیحی-نگاررجایی-لیلا جبل العاملی-ملیکا رضایی

برترین های قرانی اول

یگانه طاهری-حنانه شهبازی فرد-طنین پریشانی-مونا لطفی -فاطمه زهرا کرمی-زهرا شیرکش-ثنا کریمی سید ه نازنین زهرا مهدوی

برترین های قرانی(دوم)

علی اکبر اقایی-پارسا رضایی-محمد طاها پریشانی-طاها رستمی

برترین ها قرانی(اول)

سهیل رحمتی-محمدطاها اصغری-نوید حسن زاده-مهدی جان نثاری-مهدی لطفی-ماهان جاج حیدری-امیر علی نجفی-بردیاامیرخانی

برترینها

کلاس اول1

نوید حسن پور-محمدطاها اصغری-سینا شفیعی

برترین قرآنی

کلاس اول1: محمد رحیمیان-سبحان روح الهی-محمد مهدی رضایی-محمد صادق عمادی


کلاس اول2:مهدی رحیمی-ارشیا عباسی-علی اصغر کوچکی-وحید آقامحمدی

 

 

کلاس سوم2:مهدیار وطنخواه-محمد حسین مکاری-علی عمادی-علی کارخیران

کلاس سوم3:امیرمحمدجعفری-علی مجیری-امیر مهدی حسینی