بسم الله
ابحافظصلوات

نمایشگاه کاردستی کلاس اول

نمایشگاه کاردستی قبله کلاس اول

احکام 2

شعروضو

ای بجه جون در وضو          صورتو اول بشوی

     بعد بشو دست راست         ای گل خوشرنگ وبوی

    دست چپ را ای عزیز           بشوی توخوب وتمیز

  برای مسح سرت          اب دیگه رودست نریز

   حالابکش  مسح پا                ای گل ناز وزیبا

  روبال هر فرشته          ای بچه جون نوشته

 هرکی نماز بخونه     جاش وسط بهشته

برترین قرانی واخلاقی دوم

عارفه سادات نوربخش- تینا باقری زهراذبیحی-نگاررجایی-لیلا جبل العاملی-ملیکا رضایی

برترین اخلاقی اول

نگارمجیری-فاطمه حسنا جعفری پور-ثمین مختاری-هانیه پریشانی- سمانه قاسمی -زینب توکل-

برترین های قرانی اول

یگانه طاهری-حنانه شهبازی فرد-طنین پریشانی-مونا لطفی -فاطمه زهرا کرمی-زهرا شیرکش-ثنا کریمی سید ه نازنین زهرا مهدوی