دعای فرج

آموزش نماز دو رکعتی

 

نیت
با آرامش می‏ایستیم و ابتدا اذان و اقامه می‏گوییم. برای نماز خواندن اول نیت می کنیم. برای مثال:
"دو رکعت نماز صبح به جا می آورم از برای رضای خدا قربة ً الی الله"
به همین ترتیب برای نمازهای دیگر هم نیت می‏کنیم.
سپس تکبیرة الحرام می گوئیم:
دست ها را تا مقابل گوش ها بالا می بریم و می گوئیم:   " الله اکبر"
 
 
 
 
 
 

 

بعد سوره حمد را می خوانیم که به آن فاتحه الکتاب به معنای 'آغاز کتاب' و ام الکتاب که به معنای 'مادر قرآن' می‏گویند این سوره هفت آیه دارد و بنا به گفته پیامبر گرامی بهترین سوره قرآن است .

 


ادامه مطلب :

بچه ها ما در شبانه روز پنج بار نماز می خوانیم.
1- نماز صبح دو رکعت است.
2- نماز ظهر چهار رکعت است.
3- نماز عصر چهار رکعت است.
4- نماز مغرب سه رکعت است.
5- نماز اعشاء چهار رکعت است.

 

نیت
با آرامش می‏ایستیم و ابتدا اذان و اقامه می‏گوییم. برای نماز خواندن اول نیت می کنیم. برای مثال:
"دو رکعت نماز صبح به جا می آورم از برای رضای خدا قربة ً الی الله"
به همین ترتیب برای نمازهای دیگر هم نیت می‏کنیم.
سپس تکبیرة الحرام می گوئیم:
دست ها را تا مقابل گوش ها بالا می بریم و می گوئیم:   " الله اکبر"

 

 

بعد سوره حمد را می خوانیم که به آن فاتحه الکتاب به معنای 'آغاز کتاب' و ام الکتاب که به معنای 'مادر قرآن' می‏گویند این سوره هفت آیه دارد و بنا به گفته پیامبر گرامی بهترین سوره قرآن است .

 

 

حمد
"بسم الله الرحمن الرحیم" به نام خداوند بخشنده مهربان
"الحمد لله رب العالمین" شکر وسپاس مخصوص پروردگار جهانیان است.
"الرحمن الرحیم" بخشنده ومهربان است.
"مالک یوم الدین" صاحب روز جزاست.
"ایاک نعبد و ایاک نستعین" خدایا تنها تو را می پرستم و تنها از تو یاری می جویم.
"اهدنا الصراط المستقیم" خداوندا ما را به راه راست هدایت بفرما.
"صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولاالضالین" به راه کسانی که به آن‏ها نعمت داده‏ای، هدایت کن و نه راه کسانی که به آن‏ها غضب کردی و نه راه گمراهان .سوره
بعد از سوره حمد می توانیم هر سوره ای که خواستیم بخوانیم مثل سوره " توحید"

 

"بسم الله الرحمن الرحیم" به نام خداوند بخشنده مهربان
"قل هوالله احد" بگو پروردگار خدای یگانه است .
"الله الصمد" الله خدای بی نیاز است.
"لم یلد و لم یولد" او نه چیزی را زائیده و نه از چیزی زاده شده است.
"ولم یکن له کفواً احد" و هرگز برای او همتا و همانندی نبوده است.

 

"الله اکبر" می گوئیم و به رکوع می رویم:رکوع
"سبحان ربی العظیم و بحمده" منزه است خدای بزرگ و ستایش مخصوص اوست.
و یا سه مرتبه بگوئید:
"سبحان الله" خداوند از هر عیبی منزه و پاک است.

 

 

بعد از رکوع بر می خیزیم و می ایستیم در حال آرامش بدن می گوئیم:
 
"سمع الله لِمن حمده" خداوند می شنود صدائی که او را شکر می کند.
سپس "الله اکبر" می گوئیم و به سجده می رویم.سجده
"سبحان ربی الاعلی و بحمده" منزه است خدای بلند مرتبه و ستایش مخصوص اوست.
و یا سه مرتبه بگوئید:
"سبحان الله" خداوند از هر عیبی منزه و پاک است.

 

 

سپس سر از سجده بر می داریم و می‏گوییم "الله اکبر" و بعد از آن دوباره "الله اکبر" می‏گوییم و به سجده دوم می‏رویم و همان ذکر را تکرار می‏کنیم.
امام زین العابدین (علیه السلام ) بسیار سجده می کردند. از این رو به ایشان امام سجاد می گفتند.
سجده، نشانه کوچکی ما در پیشگاه خدای مهربان است دیگران در مقابل پادشاهان به خاک می‏افتند و ما در مقابل آفریدگار جهانرکعت دوم
بعد از سجده دوم در حال برخواستن می‏گوییم:
"بحول الله وقوتهِ اقوم واقعد" به یاری خداوند برمی‏خیزم و می‏نشینم.
و دوباره حمد و سوره را می‏خوانیم.

و پس از آن "الله اکبر" می‏گوییم و دست‏ها را بلند می‏کنیم و قنوت می‏گوییم.قنوت
قنوت را در رکعت دوم نماز می‏خوانیم .در قنوت می‏توانیم هر دعائی بخوانیم مثل:

 

"ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار"
خدایا در دنیا و آخرت به ما خیر و نیکی عطا کن و ما را از عذاب آتش نجات بده.

 

 

بعد از قنوت می‏رویم به رکوع و پس از آن دو سجده را انجام می‏دهیم و می‏نشینیم و تشهد را می‏خوانیم.تشهد
"اشهد ان لا اله الله وحده لا شریک له" بر این حقیقت گواهی می‏دهم که جز آفریدگار یگانه خدایی نیست و برای او شریکی وجود ندارد.
"و اشهد ان محمدا عبده و رسوله" بر این حقیقت گواهی می‏دهم که محمَد بنده و پیامبر خداست.
"الهم صل علی محمد و آل محمد" پروردگار را برمحمد و آل محمد درود فرست.

 

 

اگر نماز دو رکعتی باشد در رکعت دوم بعد از تشهد سلام می‏گوییم.سه سلام
"السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاتة" درود بر تو ای پیامبر و رحمت و برکات خدا بر تو باد.
"السلام علینا و علی عباد الله الصالحین" درود بر ما و بر بندگان شایسته خدا باد.
"السلام علیکم و رحمة الله و برکاته" درود بر شما و رحمت خدا برشما باد.