دعای فرج

وضو

 شعر وضو

 

اتل متل توتوله

بگو وضو چه جوره

از پیشونی تا چونه

قرص صورت همونه

تی تاب وتی تاب آب بریز

رو به پایین نه بالا

 بچه ی خوب ای ولا

اتل متل چی خواسته

نوبت دست راسته

هرچی طرفه راسته

چپم همونو خواسته

مسح سرو کشیدم

دست رو پایین می  زارم

یه کمی عقب میارم

حالا وضو می دونم

باید نماز بخونم.