دانستنی ها

☺ خون به دلیل وجود آهن، سرخ است.

☺ بدن انسان روزی یک لیتر بزاق تولید می‌کند.

☺ بدن ما ۵۰ هزار کیلومتر رشته‌ی عصبی دارد.

☺ دو سوم اطّلاعات مغز از بینایی است.

☺ سرعت نور، یک میلیون بار سریع‌تر از صوت است.

☺ چشم ماهی مرکّب، بزرگ‌ترین چشم نسبت به جثه است.

☺ به‌طور متوسّط روزی ۱۷۰۰۰ بار پلک می‌زنیم.

☺ از آن جا که آب، رنگ قرمز را جذب می‌کند، رنگ آب را سبز مایل به آبی می‌بینیم. ☺ چشم سالم می‌تواند ۱۰ میلیون رنگ را ببیند.

☺ ارتفاع ابر تا زمین، در روز، بیش‌تر از شب است.

☺ مار کبری تنها ماری است که قادر است فیلی را از پا در آورد.

☺ آب تا زمانی که حرکت دارد، منجمد نمی‌شود.