اصول مهم تربیت

 اصول مهم تربیت فرزند:

 

 اصل اول: ارضای فوری خواسته های فرزند را به تأخیر بیندازید

 

در راستای افزایش مهارت خود کنترلی و توانایی خویشتنداری و به زبان دیگرمهارت خودمهارگری که از مهارت های مهم برای رشد و پیشرفت کودک است باید گاهی خواسته های کودک را نادیده بگیریم و در برخی مواقع خواسته های او را به تأخیر بیندازیم.

برای مثال خرید یک خوراکی را می توانیم به چند ساعت بعد موکول کنیم یا وقتی کودکانمان درخواست اسباب بازی دارند،گاه از خرید آن خودداری کنید این کمک می کند تا کودک متوجه شود در همه مراحل زندگی خود نمی تواند فورا به خواسته هایش برسد و برخی مواقع برای رسیدن به خواسته های بزرگتر باید از خواسته های کوچکتر عبور کند. مانند دانش آموزی که یک سال تحصیلی را به سختی تحمل می کند تا نتیجه کنکور اوخوب شود. متاسفانه اغلب مشاهده می گردد که والدین نسل امروز به بهانه محبت ودلبستگی زیاد به کودک همیشه خواسته های او را برآورد می کنند وگفتن نه در مقابل درخواست های کودک برای آنها سخت است. این والدین محکوم به تربیت کودکی پرتوقع و لوس و البته بدون مهارت خودکنترلی و خویشتنداری هستند اصول بعدی را متعاقبا بیان خواهیم نمود...

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*